PROGRAM DELTA 2: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ 1. VS A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se plánuje na 25. června 2019.

TA ČR předpokládá podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací s následujícími zahraničními organizacemi:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
 Alberta  German-Canadian Centre for Innovation
 and Research
 GCCIR 
 Brazilská federativní   republika National Service for Industrial Training SENAI 
 Če-ťiang Zhejiang Science and Technology   Department ZSTD 
 Japonsko New Energy and Industrial Technology   Development Organisation NEDO 
 Korejská republika Korea Institute for Advancement of   Technology KIAT 
 Québec Consortium for Research and Innovation 
 in Aerospace in Québec
 CRIAQ 
 Stát Izrael The Israel-Europe R&D Directorate ISERD 
 Tchaj-wan The Ministry of Economy Affairs MoEA 
 Tchaj-wan The Ministry of Science and Technology MoST 
 Ťiang-su Jiangsu Science and Technology Department JSTD 
 Vietnamská     socialistická republika State Agency for Technology Innovation SATI 

Seznam zahraničních organizací aktualizován k 17. 6. 2019

TA ČR v tuto chvíli vyjednává i s dalšími zahraničními organizacemi. Konečný seznam spolupracujících zemí v rámci 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v rámci Zadávací dokumentace.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2 k nahlédnutí ZDE.

Uchazeči na české straně nesmí být ve vztahu k zahraničním partnerům, kteří se budou podílet na realizaci projektu partnerské nebo propojené podniky ve smyslu čl. 3 přílohy č. 1 Nařízení.

Informace s předběžnými parametry zahraničních organizací naleznete ZDETabulka je průběžně aktualizována.

Zahraniční uchazeči z Izraele a Vietnamu budou mít možnost podávat do veřejné soutěže u organizace ISERD, resp. SATI projekty v jiném režimu podpory. Zahraniční uchazeči z těchto zemí budou moci přihlásit projekty ve spolupráci s českými uchazeči bez nároku na financování od těchto zahraničních organizací. Konkrétní modely financování budou zveřejněny v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže.

Dne 28. června 2019 od 10:00 do 12:00 hodin bude TA ČR pořádat informační seminář 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2. Více informací včetně registračního formuláře naleznete ZDE.

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2015, 2016 a 2017.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa – kontakty naleznete ZDE.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2 směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.

V případě zájmu o pomoc s vyhledáním zahraničních partnerů vyplňte, prosím, tento formulář.