Program DELTA 2: Prezentace pro uchazeče 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky připravila prezentaci pro uchazeče 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2,
která byla vyhlášena dne 18. května 2022. 

Uchazeči budou informováni o: 

  • podmínkách 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2;
  • specifikaci zahraniční spolupráce;
  • formálních náležitostech návrhu projektu;
  • podání návrhu projektu v ISTA.

Informace o vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2 naleznete zde. Uchazečům dále doporučujeme prostudovat Často kladené dotazy (FAQ), Obecné FAQ k veřejným soutěžím.