Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2, vyhlášené dne 13. května 2020.

Po skončení soutěžní lhůty (15. července 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen “Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR dne 20. srpna 2020 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. 

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2:

  • 35 návrhů projektů je přijato do veřejné soutěže;
  • 4 návrhy projektů nejsou přijaty do veřejné soutěže.

Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže s patřičným zdůvodněním.

Zveřejněno dne 21. 8. 2020, aktualizováno dne 22. 10. 2020