Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do
1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 25. června 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (22. 8. 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže
u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 26. září 2019 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí
či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 32 návrhů projektů z celkového počtu 37 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu DELTA 2:

Aktualizováno dne 24. 10. 2019