Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných
do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 vyhlášené dne 18. května 2022.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 33 návrhů projektů (z toho 3 podmíněně přijaté) z celkového počtu
38 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2:

  • 30 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 3 návrhy projektů podmíněně přijaté do veřejné soutěže;
  • 5 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže dne 8. srpna 2022. Aby byl návrh projektu přijat, musí být dle podmínek Zadávací dokumentace přijat rovněž na straně zahraniční organizace. Z tohoto důvodu budou výsledky zveřejněny v následující tabulce, která bude průběžně doplňována na základě informací o přijetí/nepřijetí, které TA ČR obdrží od zahraničních organizací.

Výsledný seznam návrhů projektů, který je průběžně aktualizován, naleznete zde.