Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 vyhlášené dne 18. května 2022.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 35 návrhů projektů z celkového počtu 38 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu DELTA 2:

  • 35 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 3 návrhy projektů nepřijaté do veřejné soutěže.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže dne 22. září 2022. Aby byl návrh projektu přijat, musí být dle podmínek zadávací dokumentace přijat rovněž na straně zahraniční organizace.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.