PROGRAM DELTA: AKTUALIZACE VÝSLEDKŮ 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Technologickou agenturou ČR (TA ČR) byly aktualizovány výsledky šesté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 6. června 2018.

Výsledky byly aktualizovány na základě výsledků u partnerských agentur ZSTD (Zhejiang, Čínská lidová republika), MOST (Tchaj-wan), ISERD (Izrael) a BMBF (Spolková republika Německo). V souladu s přílohou č. 10 Zadávací dokumentace budou projekty na německé straně zahájeny až v květnu 2019.

TA ČR v souvislosti s výsledky partnerských agentur aktualizuje seznam projektů, u kterých předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory.