Program DOPRAVA 2020+: Oznámení předběžných parametrů 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+.

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 6. dubna 2022.  TA ČR upozorňuje uchazeče, že veřejná soutěž bude vyhlášena v případě ukončení rozpočtového provizoria.

Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.


Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ naleznete ZDE.


Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR pořádat informační online seminář. Podrobnosti konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 4. veřejné soutěži Programu DOPRAVA 2020+ směřujte prosím na Helpdesk.