Program DOPRAVA 2020+: Prezentace a videozáznam z webináře

Dne 13. května 2020 proběhl webinář k 2. veřejné soutěži Programu DOPRAVA 2020+, kde byli uchazeči o podporu
informováni o: 

  • zaměření programu; 
  • podmínkách 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+; 
  • změnách oproti 1. veřejné soutěži;
  • radách k Informačnímu systému ISTA a 
  • doporučeních, kterým by měli věnovat zvýšenou pozornost.

Všem zúčastněným děkujeme za zájem a dotazy!