Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků splnění podmínek 2. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 8. dubna 2020.

Po skončení soutěžní lhůty (10. června 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen “Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 216 návrhů projektů z celkového počtu 227 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+:

  • 216 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže (aktualizováno 15. 9. 2020);
  • 11 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže (aktualizováno 15. 9. 2020).

Zveřejněno dne 7. 7. 2020, aktualizováno dne 15. 9. 2020