Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DOPRAVA 2020+ vyhlášené dne 14. dubna 2021.

Po ukončení soutěžní lhůty (16. června 2021) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 15. července 2021 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 191 návrhů projektů z celkového počtu 199 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+:

  • 191 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 8 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.