PROGRAM DOPRAVA 2020+: ŽÁDOST O APLIKAČNÍ GARANTSTVÍ MINISTERSTVA DOPRAVY ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje uchazeče, aby v případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR poslali vyplněnou Žádost na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz nejpozději do 26. 7. 2019. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Podrobnější informace naleznete v Zadávací dokumentaci v kapitole 5.6.2.

Pokud plánujete druh výsledku NmetS, posílejte Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy současně s Žádostí o aplikační garantství.