Program DOPRAVA 2030: Oznámení předběžných parametrů 1. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030 (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 26. 4. 2023.

Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Předběžné parametry 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030 bude TA ČR pořádat informační webinář. Termín konání informačního webináře zveřejníme s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu DOPRAVA 2030 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům
k dispozici regionální kontaktní místa.