Program DOPRAVA 2030: Oznámení předběžných parametrů 2. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030 (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 28. 2. 2024.

Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Předběžné parametry 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži Programu DOPRAVA 2030 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.

Zveřejněno: 29. 1. 2024