Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení výsledků formální kontroly 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030 vyhlášené dne 28. 2. 2024.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 151 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2030:

  • 143 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
  • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete zde.

Zveřejněno dne 28. 5. 2024