Program ÉTA a ZÉTA: podpora výzkumných záměrů v roce 2021 a dále

Technologická agentura České republiky nadále plánuje podporu projektů se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) a také na podporu začínajících výzkumných pracovníků. Přesto, že v roce 2021 nedojde k vyhlášení veřejné soutěže ani v jednom z programů ÉTA a ZÉTA, budou mít výzkumné záměry ve výše uvedených oblastech možnost být podpořeny prostřednictvím nového rámcového Programu SIGMA. Návrh Programu SIGMA je aktuálně v procesu přípravy, diskuse s partnery a dále se plánuje předložení návrhu programu na Radu vlády pro výzkum, vývoj
a inovace a vládu ČR. Vyhlášení prvních veřejných soutěží, mezi které bude patřit podpora SHUV a začínajících výzkumných pracovníků, se předpokládá v průběhu roku 2022.

Sledujete prosím naše webové stránky, kde budou informace o plánovaném Programu SIGMA včas zveřejněny.