Program ÉTA: Prezentace pro uchazeče ve 4. VS

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravila pro uchazeče ve 4. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA prezentaci, ve které jsou shrnuty nejdůležitější informace o této mimořádně vyhlášené soutěži.

Prezentace TA ČR pro uchazeče ke stažení ZDE