Program ÉTA: Shrnutí pražského a brněnského semináře

Před vyhlášením 3. veřejné soutěže Programu ÉTA uspořádala Univerzita Karlova (CPPT) a Masarykova univerzita ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) dva semináře, věnované Programu ÉTA a mezinárodní spolupráci v programech TA ČR a Horizontu 2020.

Na půdě Univerzity Karlovy v Praze a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně jsme se zájemkyněmi a zájemci diskutovali o možnostech podpory společenských, humanitních a uměleckých věd v aplikovaném výzkumu a představili jsme nabídku podpory mezinárodní spolupráce nejen v rámci ERA- NET cofundových výzev.

Záměrem těchto setkání bylo napomoci k vyšší úspěšnosti při podávání návrhů projektů do veřejné soutěže a poskytnutí většího prostoru pro diskusi.

Své návrhy projektů do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA můžete podávat od 19. září do 31. října 2019.

Prezentace Programu ÉTA k dispozici ZDE.
Prezentace Programu KAPPA k dispozici ZDE.