Program ÉTA: Upozornění pro uchazeče ve 4. VS - výsledek Nmet

Z důvodu zvýšeného množství dotazů na druh výsledku Nmet – metodika Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) informuje uchazeče, že mezi povolenými druhy výsledků ve 4. veřejné soutěži Programu ÉTA jsou pouze metodiky:

  • NmetC – metodiky certifikované oprávněným orgánem;
  • NmetA – metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem.

Ani k jedné z těchto metodik není nutné přikládat do příloh návrhu projektu potvrzení o zájmu. Je ale možné potvrzení o zájmu doložit formou nepovinné přílohy, na kterou se u daného výsledku v návrhu projektu v ISTA uchazeč odkáže. 

Uchazeč sám, na základě své odbornosti, musí zvolit kategorii výsledku, která nejlépe odpovídá jeho plánovaným aktivitám v návrhu projektu, a která bude splňovat popis výsledku dle přílohy č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje
a inovací.

Druh výsledku NmetS – metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, není povoleným druhem výsledku v této veřejné soutěži. Důvodem je snížení administrativní zátěže pro uchazeče v této mimořádně vyhlášené veřejné soutěži zaměřené na krizi spojenou s pandemií COVID-19, jelikož by k tomuto druhu výsledku bylo nutné vložit do návrhu projektu povinnou přílohu Formulář pro druh výsledku NmetS.