Program ÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3.VS

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací ÉTA, vyhlášené dne 18. září 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (31. října 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže
u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 3. prosince 2019 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 487 návrhů projektů z celkového počtu 526 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže,
vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu ÉTA:

Zveřejněno dne 4. 12. 2019