Program ÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 5. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných
do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA), vyhlášené dne 2. září 2020.

Po ukončení soutěžní lhůty (15. října 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže
u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 12. listopadu 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 524 návrhů projektů
z celkového počtu 533 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.


Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže Programu ÉTA:

  • 524 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 9 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže – aktualizováno k 19. 11. 2020