Program ÉTA: Začínáme hodnotit podané návrhy projektů do 3. VS

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že ukončila dne 31. října 2019 příjem návrhů projektů do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (program ÉTA).

Do soutěže bylo podáno 526 návrhů projektů se souhrnným rozsahem požadované veřejné podpory ze státního rozpočtu ve výši 2,88 mld. Kč. Celková výše nákladů spolu s vlastními zdroji dosahuje 3,7 mld. Kč. Pro projekty podpořené v 3. veřejné soutěži programu ÉTA se předpokládá rozdělit 580 mil. Kč.

V návrzích projektů veřejné soutěže figuruje 999 uchazečů, z nichž je 706 výzkumnou organizací, 243 podniky a 50 náleží mezi další právnické osoby (organizační složky státu, územní samosprávné celky nebo právnické osoby, jichž se územní samosprávné celky účastní v roli zakladatelů nebo členů).

Program ÉTA podporuje společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) v činnostech aplikovaného výzkumu a inovací. Svěřuje jim zásadní úlohu v tvorbě návrhů řešení výzev a příležitostí 21. století, kterým člověk a společnost v současné době čelí. Nejvíce návrhů projektů uvádí své hlavní zaměření dle kategorií FORD v oblasti Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]; Business and management; Sociology; dále pak např. Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work); Arts, Art history nebo History.

Průměrné celkové náklady na projekt dosahují 7 mil. Kč a průměrná požadovaná podpora ze státního rozpočtu pak 5,5 mil. Kč. 

Nyní bude následovat proces hodnocení a výběru projektů k podpoře, který proběhne ve dvou etapách. Nejprve proběhne formální kontrola podaných návrhů projektů a následně odborné hodnocení projektů dle zákona č. 130/2002 Sb., tedy včetně zpracování oponentních posudků ke každému návrhu projektu. TA ČR plánuje vyhlášení výsledků této veřejné soutěže do 31. března 2020 s možností zahájení řešení projektů od 1. dubna 2020.