Program GAMA 2: Informace o termínu vyhlášení 4. veřejné soutěže (PP2)

Technologická agentura ČR informuje o stanovení nového termínu vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2.

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 16. března 2022.

Aktualizované předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogram 2