Program GAMA 2: Informace o změně termínu vyhlášení 4. veřejné soutěže (PP2)

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje, že vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2, původně plánované na 19. ledna 2022, se vzhledem k rozpočtovému provizoriu odkládá.

O dalším vývoji vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu GAMA 2 a termínu webináře vás bude TA ČR informovat dle aktuální situace.