Program GAMA 2: Oznámení předběžných parametrů 3. veřejné soutěže (PP2)

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě a blížícímu se vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 2. června 2021.

V této veřejné soutěži budou podpořeny malé a střední podniky, které během půl roku vytvoří studii proveditelnosti. Veřejná soutěž není tematicky omezena. Očekáváme návrhy projektů, které budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem
a současně inovativním řešením. Návrh projektu budou uchazeči vyplňovat v angličtině. Součástí návrhu projektu bude také krátké (minutové) video, kde by uchazeči měli představit návrh projektu. Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

  • Předběžné parametry 3. veřejné soutěže programu GAMA 2, podprogram 2, naleznete ZDE.

  • Případné dotazy k 3. veřejné soutěži programu GAMA 2 směřujte prosím na Helpdesk.