Program GAMA 2: Oznámení předběžných parametrů 4. veřejné soutěže, PP2

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2.

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 19. ledna 2022.

V této veřejné soutěži budou podpořeny malé a střední podniky (včetně nově založených), které během půl roku vytvoří studii proveditelnosti.

Veřejná soutěž není tematicky omezena. Očekáváme návrhy projektů, které budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a současně inovativním řešením.

Návrh projektu budou uchazeči vyplňovat v angličtině. Součástí návrhu projektu bude také krátké (minutové) video, kde by uchazeči měli představit návrh projektu.


Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogram 2, naleznete ZDE.


Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR pořádat informační webinář. Termín konání je plánován na 26. ledna 2022 od 10:00.

Případné dotazy k 4. veřejné soutěži Programu GAMA 2, PP2 směřujte prosím na Helpdesk.