Program GAMA 2, PP1: Zkrácení minimální délky řešení dílčích projektů

Předsednictvo TA ČR rozhodlo na svém 448. zasedání dne 6. dubna 2020 o zkrácení minimální délky řešení dílčích projektů v programu GAMA 2
a to na nejméně 2 měsíce pro všechny realizované projekty ve všech soutěžích 1. podprogramu Programu GAMA 2.