Program GAMA 2, PP2, Seal of Excellence: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných
do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2podprogram 2, Seal
of Excellence, vyhlášené dne 9. října 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (21. listopadu 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR dne 5. prosince 2019 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnily a do dalšího hodnocení postupují 4 návrhy projektů z celkového počtu 6 návrhů projektů, které byly podány
do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu GAMA 2, PP2, Seal of Excellence:

Návrhy projektů přijaté do veřejné soutěže

Návrhy projektů nepřijaté do veřejné soutěže