Program GAMA 2: Prezentace pro uchazeče 4. veřejné soutěže, podprogram 2

Technologická agentura ČR upozorňuje uchazeče, že jsme připravili informační prezentaci, která je určena pro uchazeče 4. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogram 2. 

Prezentace vám představí:

  • Informace o podprogramu 2 Programu GAMA 2
  • Podmínky 4. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogramu 2
  • Informační systém ISTA
  • Hodnocení

Prezentace je dostupná zde.

Další informace o 4. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogramu 2 naleznete zde.