Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže, PP2

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 vyhlášené dne 16. března 2022.

Po ukončení soutěžní lhůty (2. května 2022) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 12. května 2022 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 20 návrhů projektů z celkového počtu 33 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Důvodem nesplnění podmínek přijetí návrhů projektů do hodnocení byl ve většině případů politováníhodný fakt, že návrhy nebyly vyplněny správně. Přesto, že agentura upozornila uchazeče o podporu na zásadní podmínku přijetí, a to vyplnění informací v anglickém jazyce, mnohé žádosti byly zcela či částečně vyplněny v češtině. Tuto jazykovou podmínku jsme komunikovali prostřednictvím zadávací dokumentace a zdůraznili i během webináře k veřejné soutěži. Proto apelujeme na uchazeče v příštích veřejných soutěžích, aby bedlivě četli zadávací dokumentaci, a nedocházelo tak ke zbytečnému vyřazení projektových návrhů ze soutěží.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu GAMA 2, PP2: