Program GAMA, PP1 - SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 5.VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěževe výzkumu a experimentálním vývoji Programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 13. března 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (25. dubna 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Dále předsednictvo TA ČR dne 9. května 2019 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnily a do dalšího hodnocení postupují 3 návrhy projektů z celkového počtu 3 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže Programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence: