Program GAMA, PP1 - SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 5.VS

9. 5. 2019

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěževe výzkumu a experimentálním vývoji Programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 13. března 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (25. dubna 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Dále předsednictvo TA ČR dne 9. května 2019 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnily a do dalšího hodnocení postupují 3 návrhy projektů z celkového počtu 3 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže Programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence: