Program GAMA, PP2 - SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky vyhodnocení podmínek pro přijetí návrhů projektů do 3.VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 7. 3. 2018.

Po ukončení soutěžní lhůty (19. 4. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Dále předsednictvo TA ČR dne 26. 4. 2018 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnily a do dalšího hodnocení postupují 4 návrhy projektů z celkového počtu 4 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence: