Program GAMA, PP2 - SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 4. VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěževe výzkumu a experimentálním vývoji Programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 10. 10. 2018.

Po ukončení soutěžní lhůty (22. 11. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Dále předsednictvo TA ČR dne 29. 11. 2018 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnily a do dalšího hodnocení postupují 2 návrhy projektů z celkového počtu 2 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence: