Program KAPPA: Blíží se termín vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala o termínu vyhlášení první veřejné soutěže v Programu KAPPA, která bude vyhlášena
ve středu 20. listopadu 2019. Soutěžní lhůta bude trvat 98 dní a návrhy projektů bude možné podávat do 27. února 2020. Program není oborově omezený a do roku 2024 v něm bude rozděleno přes 800 milionů Kč. Základní parametry soutěže jsme detailněji popsali v článku ZDE.

Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska a je zaměřený na spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska
v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. 

Pokud vás Program KAPPA zajímá, nenechte si ujít Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA. Akce se koná ve dnech 25. – 26. listopadu 2019
v prostorách TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6). Cílem akce je seznámit odbornou veřejnost s parametry veřejné soutěže a zároveň posílit spolupráci mezi institucemi z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Více informací a registraci naleznete ZDE