Program KAPPA: Konec soutěžní lhůty pro příjem návrhů projektů

Technologická agentura ČR (TA ČR) ukončila 27. února 2020 lhůtu pro přijímání návrhů projektů ve veřejné soutěži v Programu KAPPA. Zájem uchazečů o podporu byl podle očekávání veliký, do programu bylo podáno celkem 163 návrhů projektů. 

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska. Doba trvání programu
se předpokládá v letech 2020 až 2024 a minimální délka řešení projektu je stanovena na 24 měsíců. Program je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Vybrané projekty získají podporu 32,5 milionů eur. Předpokládáme,
že bude podpořeno asi 30 projektů.

Ve 163 podaných návrzích projektů je zapojených 96 malých a středních podniků, 24 z nich má sídlo v donorských zemích. Do soutěže se přihlásilo celkem 102 zahraničních uchazečů, z toho 84 z Norska, 8 z Islandu, 2 z Lichtenštejnska a 8 uchazečů z třetích zemí. 

Momentálně probíhá vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže, tedy formální kontrola podaných projektů a všech uchazečů. TA ČR zveřejní výsledky formální kontroly po jejím ukončení.