Program KAPPA: Konečné výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných
do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z fondů EHP
a Norska. Veřejná soutěž byla vyhlášena 20. listopadu 2019.

Předsednictvo TA ČR schválilo 14. května 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí
či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. 

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 154 návrhů projektů z celkového počtu 163 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, včetně zdůvodnění.

Konečné výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže Programu KAPPA:

Návrhy projektů přijatých do veřejné soutěže
Návrhy projektů nepřijatých do veřejné soutěže