Program KAPPA: online rozhovor o moderní lingvistice

Zveme vás ke sledování online rozhovoru na téma Výzvy moderní lingvistiky: jak naučit počítač mluvit a rozumět lidem, který se uskuteční
26. května formou živého vysílání na Facebooku a YouTube. Debata je součástí série šesti rozhovorů Témata současnosti, které vznikly ve spolupráci Fondů EHP a Norska a Meltingpot fóra. 

Hostem naší debaty bude Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D, která se věnuje fonetice a aplikované lingvistice, především v oblasti řečových technologií. V Programu KAPPA je hlavní řešitelkou projektu „NordTrans – Technologie pro automatický přepis řeči ve vybraných severských jazycích“. Je jedním
z tvůrců českého syntetického hlasu pro Google a v současné době pracuje v české firmě NEWTON Technologies, která se specializuje
na rozpoznávání řeči. Tématy rozhovoru budou lingvistika a její role v dnešní společnosti a moderní řečové technologie. Dozvíme se, zda lidé raději slyší mužský nebo ženský hlas a do jaké míry je to zapříčiněno kulturním kontextem, k čemu jsou dnes lingvisté užiteční, jaké je to být ženou
ve výzkumu, a proč jsou algoritmy strojového učení někdy genderově nespravedlivé.

Součástí rozhovoru bude také soutěž, ve které můžete vyhrát zajímavé ceny.