Program KAPPA: Prezentace a záznam z informačního webináře pro příjemce

Technologická agentura ČR (TA ČR) ve spolupráci s Research Council of Norway (RCN) a RANNIS uskutečnila 6. listopadu 2020 informační webinář určený pro členy řešitelských týmů, u kterých se předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory v Programu KAPPA financovaného z fondů
EHP a Norska.

Zde naleznete prezentaci a video záznam z online setkání. Odpovědi na Vaše dotazy, které jste během webináře pokládali, naleznete
v prezentaci.

V případě dalších dotazů využijte aplikaci HELPDESK a její databázi často kladených dotazů.