Program KAPPA: Seminář pravidla publicity a komunikace - videozáznam a prezentace

Dne 15. října 2021 proběhl seminář pro příjemce programu KAPPA, který byl zaměřený na pravidla publicity a komunikaci. 

Níže naleznete prezentaci a video ze semináře s anglickými titulky.