Program KAPPA: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program) financovaného z Fondů EHP a Norska

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01, dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, dle Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP / Norska 2014-2021 a dle Pokynů pro výzkumné programy (Guideline for Research Programmes).

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů. 

Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce prostřednictvím informačního systému ISTA. V každém projektu musí být hlavní uchazeč z Česka a alespoň jeden další účastník z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. 

Soutěžní lhůta začíná dnem 21. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 27. února 2020 (celkem 98 dní) v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hodin – pro podání návrhu projektu včetně jeho příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč). ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením. Závazná je anglická verze. Český překlad dokumentů má pouze informativní a podpůrný charakter a bude zveřejněn v následujících dnech.

Ve dnech 25. – 26. listopadu 2019 proběhne Úvodní konference a Matchmaking KAPPA. Cílem akce je seznámit odbornou veřejnost s parametry veřejné soutěže a zároveň posílit mezinárodní spolupráci mezi institucemi z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Video záznam z akce bude zveřejněn v prvním prosincovém týdnu. Sledujte stránky kappa.tacr.cz.

Dotazy v anglickém jazyce k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK. Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů. 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU KAPPA

Zadávací dokumentace

Open Call
Guide for Applicants
Guide for Evaluators

Související dokumentace a formuláře

Sworn Statement of the Applicant
General Terms and Conditions
Project Funding Agreement
Project Funding Decision
Programme Indicators – Annex I. of the Programme Agreement
Definition of Individual Results Types

Příručky

Check list
Guide to ISTA and Application Form

Doplňující dokumentace

Programme Agreement for the Programme CZ Research
Programme KAPPA
The Partnership Agreement template
Publicity Rules
Evaluator’s Impartiality towards Projects

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.