Program KAPPA: Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. VS

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z fondů EHP a Norska, vyhlášené dne 20. listopadu 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty dne 27. února 2020 Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen „Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo 6. dubna 2020 výsledky formální kontroly předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 155 návrhů projektů z celkového počtu 163 návrhů projektů,
které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, včetně zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže Programu KAPPA: