Program KAPPA: Záznam úvodní konference a matchmakingu

Technologická agentura ČR (TA ČR) ve dnech 25. – 26. listopadu 2019 uspořádala úvodní konferenci a matchmaking pro navázání spolupráce projektových partnerů v rámci Programu KAPPA. Program KAPPA financovaný z Fondů EHP a Norska je zaměřený na podporu aplikovaného výzkumu a posílení mezinárodní spolupráce. Celkem se akce zúčastnilo 90 zástupců podniků a výzkumných organizací
z Česka, Norska a Islandu.

Nyní je k dispozici záznam konference a sestřih z celé akce. Podrobný článek o konferenci si můžete přečíst ZDE.