PROGRAM KAPPA: ZMĚNA TERMÍNU VYHLÁŠENÍ 1. VS A JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU

 Tento týden proběhlo první setkání Programového výboru Programu KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska. Jedním z nejdůležitějších výstupů úvodního jednání je posunutí termínu vyhlášení první veřejné soutěže původně plánovaného na duben 2019. Důvodem této změny je sladění první veřejné soutěže s Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu, s Ministerstvem financí ČR (MF ČR), s Research Council of Norway (RCN) a také s ostatními veřejnými soutěžemi Technologické agentury ČR (TA ČR). Nový termín vyhlášení první veřejné soutěže je plánován na podzim tohoto roku a bude upřesněn v následujících týdnech.

Hlavní náplní úvodního jednání bylo seznámení všech aktérů mezi sebou, s problematikou Fondů EHP a Norska a následně s Programem KAPPA. Programový výbor je složen z pěti zástupců České republiky a Norska. Jejich zásadní role je zejména při přípravě a hodnocení programu. Například finalizují podmínky veřejné soutěže, pomáhají nastavit hodnotící proces nebo hodnotící kritéria pro veřejnou soutěž. Diskutovány byly hlavní podmínky chystané první veřejné soutěže a harmonogram programu. Mimo jiné byl během jednání projednán Statut a Jednací řád Programového výboru a zvolen předseda a místopředseda výboru. Proběhla také výměna zkušeností z minulých programovacích období.

Jednání se zúčastnili kromě členů Programového výboru také zástupci TA ČR a RCN, dále pak v roli pozorovatele zástupci MF ČR jakožto národního kontaktního místa Fondů EHP a Norska a zástupce Ambasády Norského království v ČR.

Složení Programového výboru KAPPA (na fotografii zleva):
Nils Anders Røkke, SINTEF, Trondheim
Naďa Koníčková, Technologické centrum AV ČR
Miroslav Janeček, spoluzakladatel TA ČR
Marit Westergaard, The Arctic University of Norway, Tromsø
Ondřej Krejcar, Univerzita Hradec Králové