Program Národní centra kompetence: Vyhlášení výsledků průběžného hodnocení realizovaných projektů v rámci 1. VS

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky průběžného hodnocení realizovaných projektů v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence.

Předsednictvo TA ČR schválilo 16. dubna 2020 výsledky průběžného hodnocení předložené Radou programu a rozhodlo o splnění či nesplnění podmínek průběžného hodnocení projektů realizovaných v rámci 1. veřejné soutěže. Podmínky průběžného hodnocení splnilo a v řešení projektů může dále pokračovat 13 projektů z celkového počtu 13 projektů. 

Hlavním příjemcům realizovaných projektů bude zasláno Oznámení o výsledku průběžného hodnocení nejpozději do 30. dubna 2020, včetně doprovodných informací k možnosti prodloužení doby řešení projektů splňující podmínky průběžného hodnocení.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek průběžného hodnocení realizovaných projektů v rámci 1. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence: