Program NCK: Informace o změně termínu vyhlášení 2. VS

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) oznamuje, že vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence, původně plánované na 16. prosince 2020, se z důvodu krácení finančních prostředků rozpočtu TA ČR odkládá.

Tato skutečnost může výrazně ovlivnit žádosti o prodloužení doby řešení projektů podpořených v rámci 1. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence.

TA ČR původně úspěšným příjemcům v rámci průběžného hodnocení realizovaných projektů, kteří zároveň uvažují nad možností žádat o prodloužení doby řešení, doporučovala, aby tak učinili etapovým způsobem, tzn. nejprve žádat o prodloužení doby řešení projektu do konce roku 2021
a následně na konci roku 2021 požádat o prodloužení doby řešení projektu až do roku 2022. Avšak vzhledem k tomu, že nedojde k vyhlášení
2. veřejné soutěže v plánovaném termínu, nechává TA ČR způsob plánování prodloužení doby řešení projektu zcela na rozhodnutí řešitelů jednotlivých projektů, respektive Rad NCK.

Vzhledem k nastalé situaci je možnost žádat o finanční alokaci na prodlouženou dobu řešení až do výše 50 % původně poskytnuté finanční podpory projektu, dle zákona 130/2002 Sb. (ZPVV). Doporučujeme zvážit prodloužení doby řešení projektu až do roku 2022.

Žádosti o prodloužení a navýšení rozpočtu zasílejte na TA ČR nejpozději do 30. října 2020, tak jak bylo již dříve avizováno.

Hodnoticí proces předložených žádostí o prodloužení doby řešení projektů bude probíhat následovně:

  1. žádost bude posouzena pověřeným konzultantem projektu a zpravodajem projektu,
  2. následně budou žádosti předloženy ke schválení předsednictvu TA ČR.

O dalším vývoji realizace Programu Národní centra kompetence bude TA ČR informovat dle aktuální situace.