Program NCK: Upřesnění k povinnému vykazování příjmů z komercializačních aktivit

Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů souvisejících s vykazováním příjmů z komercializačních aktivit v rámci podpořených projektů Programu Národní centra kompetence zveřejňuje Technologická agentura ČR (TA ČR) upřesňující informace k této problematice.

Dle kap. 3.4.5 “Zadávací dokumentace” je příjemce povinen vykazovat v rámci průběžné zprávy příjmy z projektů v deklarované výši, nejméně však 19 %, a to z požadované výše podpory na daný kalendářní rok.

Za tyto příjmy jsou pro účely dané veřejné soutěže zejména považovány:

  • příjmy ze smluvního výzkumu;
  • příjmy z licencí;
  • náklady výzkumné organizace uhrazené podnikem v rámci řešení projektů kolaborativního výzkumu, tzn. formou účinné spolupráce, na které nebyla poskytnuta účelová veřejná podpora. V tomto ohledu lze doporučit seznámení se se Stanoviskem k aspektům výzkumné spolupráce.
  • ostatní (příjemce sám upřesní tento typ příjmů).

Výše uvedené příjmy, případně i další příjmy z komercializačních aktivit musejí pokrývat plnění realizované či vzniklé v rámci výzkumné či vývojové činnosti, nemůže se proto jednat např. o příjmy ze servisních služeb nevýzkumné povahy, pronájem apod. V tomto ohledu je možné například uvést, že pokud v rámci inovačního voucheru dochází k prodeji služby výzkumné organizace mající charakter vývojové činnosti, je možné příjem za tuto službu v rámci sledovaných 19% vykázat také.

Příjemce vždy započítá ty příjmy, které mu byly reálně připsány ve prospěch jeho účtu za daný rok. 
V rámci průběžné zprávy i závěrečného hodnocení budou příjmy vykazovány ve struktuře viz výše.