Program NCK: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen „Program NCK”) vyhlášené dne 15. prosince 2021.

Po ukončení soutěžní lhůty (6. dubna 2022) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 12. května 2022 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 36 návrhů projektů (z toho jeden podmíněně přijatý) z celkového počtu 44 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním prostřednictvím datové schránky v nejbližších dnech. Hlavní uchazeč má možnost se odvolat u Kontrolní rady TA ČR.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu NCK:

  • 35 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 1 návrh projektu podmíněně přijatý do veřejné soutěže;
  • 8 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Výsledný seznam návrhů projektů, který je průběžně aktualizován, naleznete zde.