Program Prostředí pro život 2: Oznámení předběžných parametrů 1. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem životního prostředí informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2 (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 24. 4. 2024.

Program Prostředí pro život 2 je zaměřen na podporu projektů, jejichž výzkum bude prováděn zejména v těch tematických oblastech, ve kterých vznikají největší globální tlaky na životní prostředí, tedy v oblasti přírodních zdrojů, globálních změn, oběhového hospodářství, udržitelného rozvoje krajiny a lidských sídel, environmentálně příznivých technologií a ekoinovací a rozvoje environmentálně příznivé společnosti.

TA ČR vyhlašuje první veřejnou soutěž v podprogramech:

Podprogram 1
Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
Podprogram 2
Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost (PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru.

Podprogram 2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací PP2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení.

Předběžné parametry 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2 bude TA ČR pořádat informační webinář. Termín konání informačního webináře zveřejníme s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život 2 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální kontaktní místa.