Program Prostředí pro život 2: Prezentace a videozáznam z webináře k 1. veřejné soutěži

Technologická agentura České republiky pořádala spolu s Ministerstvem životního prostředí dne 7. května 2024 webinář k 1. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2.

V rámci webináře byli uchazeči seznámeni se zaměřením a podmínkami 1. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život 2, která byla vyhlášena dne 24. dubna 2024. Uchazečům byly sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu a jeho podání do veřejné soutěže.


Všem zúčastněným děkujeme za zájem a dotazy!