Program Prostředí pro život: Oznámení termínu vyhlášení 5. VS a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 28. dubna 2021.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě
i v globálním kontextu.

Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu). Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat
s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

  • Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 5. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat informační webinář. Termín konání informačního webináře bude včas zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

  • Případné dotazy k 5. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život směřujte na Helpdesk.