Program Prostředí pro život: Prezentace a videozáznam z webináře ke 3.VS

Dne 16. června 2020 proběhl webinář ke 3. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život, kde byli uchazeči o podporu informováni o:

  • informace o veřejné soutěži;
  • prioritní témata výzkumu;
  • formální náležitosti podání návrhu projektu;
  • podání projektu v informačním systému.

Všem zúčastněným děkujeme za zájem a dotazy!